วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

กติกาการเล่นพิเศษของ crossword game


กติกาการเล่นพิเศษ
1. การขอเปลี่ยนตัว ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนตัวได้ตั้งแต่ 0-7 ตัว และจะเสียตาเดิน 1 ครั้ง โดยให้นำเบี้ยที่ต้องการเปลี่ยนมาวางบนกระดานและกด Ex แต่ถ้าเบี้ยในถุงเหลือน้อยกว่า 7 ตัวจะไม่สามารถเปลี่ยนได้
2. การขอชาเล้นท์ ผู้เล่นสามารถทำการขอชาเล้นท์(Challenge) ได้เฉพาะเกม R/C หรือ U/C และถ้ามีคำศัพท์นั้นในพจนานุกรม จะถือว่า ผู้เล่นที่ขอชาเล้นท์จะเสียตาเดินไปทันที แต่ถ้า ไม่มีคำศัพท์ในพจนานุกรม จะนำคำศัพท์นั้นออกจากกระดานและ ผู้ที่ขอชาเล้นท์จะได้เล่นในตานั้นด้วย
3. การทำบิงโก หากผู้เล่นสามารถลงเบี้ยทั้ง 7ตัวได้ในตาเล่นครั้งเดียว จะได้คะแนนพิเศษเพิ่มอีก 50 คะแนน
4. เวลา รูปแบบของเวลาจะเป็น เวลาเริ่มต้นเป็นนาที/เวลาที่ได้เพิ่มขึ้นหลังจากการลงเบี้ยในแต่ละตาเป็นวินาที
5. คำที่ถูกต้อง  ยึดตามพจนานุกรม The Official Scrabble Players Dictionary (Third Edition)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น